Rozvrh hodín

RoHo je webová aplikácia, ktorá je určená pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl a tiež ich rodičov. 

 

Aktuálny a online rozvrh, žiacke aj učiteľské poznámky, správa dochádzky. To sú len základné funkcie RoHo.sk . Prostredníctvom tohto rozvrhu sú žiaci neustále informovaní o prípadných zmenách v rozvrhu. Ten je doplnený aj o mailové notifikácie. To všetko navyše v podmaňujúcom dizajne.

 

 

 

 

Učiteľ vie prostredníctvom tohto systému informovať žiakov, ale aj rodičov o dôležitých udalostiach týkajúcich sa školy, ako napr. rodičovské združenia, testy a pod. Tiež vie pridávať poznámky k obsahu vyučovania.

 

 

 

Aplikáciu je možné zobraziť na zariadeniach s rôznym operačným systémom (Android, Windows, Apple iOS) a rôznych webových prehliadačoch. Zobrazenie sa inteligentne prispôsobuje akejkoľvek veľkosti displeja, takže aplikácia je ľahko ovládateľná na akomkoľvek zariadení.