Dochádzkový systém

Najjednoduchšia správa dochádky. Prítomný, či neprítomný? Ospravedlnený, alebo neospravedlnený?

 

 

Stačí jednoducho odklikať konkrétne hodiny, alebo celý deň naraz.

 

Export prehľadu dochádzky za zvolené obdobie je samozrejmosť.